Thêm một trận thua sấp mặt của võ sĩ Bát quái chưởng trước MMA
2.027 lượt xem
Trong video dưới đây chúng ta sẽ thấy đại diện của mỗi phong cách: võ thuật hỗn hợp và võ thuật truyền thống.