Official MV Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng M-TP
Official MV Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng M-TP
18 lượt xem

Official MV Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng M-TP

Bài hát: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

Điều hành sản xuất: Nguyễn Thanh Tùng

Sáng tác: Sơn Tùng M-TP

Nhà sản xuất âm nhạc: Onionn.

Thể hiện: Sơn Tùng M-TP

Diễn viên chính: Sơn Tùng M-TP, Hải Tú

Giám sát điều hành: Châu LÊ

Điều hành sản xuất: Tony Nhật Nguyễn

Đạo diễn: Lê Huy Anh

Biên kịch: Nguyễn Hoài Thu & Lê Huy Anh

Quản lý dự án: Ngô Mai Phương

Quay phim: Tùng Bùi

 

 

Bên cấp phép cho YouTube: POPS Worldwide (thay mặt cho Music); BMI - Broadcast Music Inc. và 1 Hiệp hội bảo vệ quyền âm nhạc


qc-trang