Tập 1: Cách đáp lời người lớn [Phần 2]
53 lượt xem

Các bé cùng học cách đáp lời người lớn như ông bà, cha mẹ, anh chị,...“Yêu trẻ, trẻ đến nhà. Kính già già để tuổi cho”. Văn hóa ứng xử với người lớn tuổi là nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt tự bao đời nay.


qc-trang