Tập 1: Bé mời người lớn ăn cơm [Phần 3]
53 lượt xem

Lời mời cơm trong các bữa ăn trở thành một truyền thống từ rất lâu đời ở Việt Nam và nó là một trong những phép lịch sự mà các bé nên học.


qc-trang