Những người giữ hồn hát Then, đàn Tính
56 lượt xem

Nặng lòng với mong muốn làn điệu hát Then truyền thống đến được với người trẻ, câu lạc bộ hát Then ngay giữa lòng Hà Nội đã nhiều năm âm thầm lưu giữ các làn điệu hát Then.


qc-trang