Giới trẻ với vấn đề biến đổi khí hậu
115 lượt xem

Trại thủ lĩnh khí hậu Việt Nam là một trong những chương trình trang bị kiến thức và những kĩ năng thực tế cho các bạn trẻ có thể tự giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu tại địa phương mình.


qc-trang