Giới trẻ, Khổ luyện, Nghề xiếc, Thành công, Biểu diễn, Sân khấu, Diễn viên xiếc 
Giới trẻ khổ luyện với nghề xiếc
110 lượt xem

Để có được vài phút thành công với tiết mục biểu diễn trên sân khấu, các diễn viên xiếc phải lao động, tập luyện khổ cực nhiều năm. Không ít người không chịu được vất vả đã bỏ nghề sau thời gian luyện tập.


qc-trang